30Praca telemarketera jest zajęciem typowo biurowym, realizowanym w oparciu o biurowe środowisko pracy, na które składają się meble biurowe, komputer, telefon, drukarka i artykuły biurowe mające przyspieszać i wspomagać pracę, telemarketer Łódź. Miejscem pracy telemarketera jest zazwyczaj biuro, zamknięte pomieszczenie, w którym wydzielone zostały poszczególne boksy (inaczej komórki) zajmowane przez poszczególnych telemarketerów. Praca biurowa jest jedną z najbardziej bezpiecznych, aczkolwiek nie pozbawioną czynników mogących powodować wypadki i wpływać na zdrowie pracownika.

Podstawowymi czynnikami uciążliwymi, mogącymi występować na stanowiskach pracy biurowej są:

  • obciążenia mięśniowo-szkieletowe

Pozycja siedząca utrzymywana długotrwale podczas pracy może stać się uciążliwa. Konsekwencją unieruchomienia jest niekorzystne obciążenie kręgosłupa, statyczne obciążenie mięśni tułowia i pleców, które sprzyja tworzeniu się nieprawidłowych krzywizn kręgosłupa. Zaburzenia krążenia w obrębie ud mogą wynikać ze zbyt wysokiego siedziska i nieprawidłowo ukształtowanej krawędzi płyty siedziska. Jak podaje wiele źródeł literaturowych, dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego u osób wykonujących prace w pozycji siedzącej obejmują ok. 35% tej populacji pracowników.

Brak aktywności fizycznej powoduje spowolnienie procesów fizjologicznych. Wśród nich spowolnienie krążenia, spłycenie oddechu może być przyczyną niedotlenienia, przejawiającego się znużeniem, zmniejszeniem wydolności fizycznej i umysłowej.

  • stres

Praca rutynowa jest często monotonna, co powoduje znużenie, dużą ilość popełnianych błędów, brak zaangażowania w pracę. Z kolei intensywnej pracy umysłowej, wykonywanej często pod presją czasu i w warunkach napięć między pracownikami i pracodawcami towarzyszy stres, powodując zmęczenie, bóle głowy, frustracje, wypalenie.

  • niewłaściwe oświetlenie

Intensywna praca wzrokowa w nieodpowiednich warunkach oświetlenia może powodować lub pogłębiać zmęczenie.

  • hałas

Hałas w pomieszczeniach pracy biurowej emitowany przez kserokopiarki, telefony, faksy, najczęściej nie występuje w natężeniach, które powodowałoby uszkodzenia narządu słuchu, ma charakter przeszkadzający.

  • szkodliwe substancje chemiczne,
  • nieodpowiednia wentylacja,
  • obciążenie termiczne.

Napisz komentarz