Telemarketer – kim jest i czym się zajmuje?

Telemarketer jest osobą, obsługującą w imieniu pracodawcy połączenia telefoniczne, związane ze sprzedażą towarów i usług. Osoba, zatrudniona na tym stanowisku, udziela informacji o ofercie – z jednej strony odpowiadając na zapytania klientów, a z drugiej zachęcając do nabycia określonej usługi lub towaru. Musi zatem doskonale orientować się w ofercie firmy, którą prezentuje, posługując się językiem korzyści.

Telemarketer rozwiązuje problemy klientów i zbiera informacje o produkcie. Jego celem jest przekonanie klienta o korzyściach, płynących z nabycia produktu. Realizuje on zamierzone cele handlowe, dążąc do intensyfikacji sprzedaży. Jego zadania zawodowe oscylują również wokół aktywnego budowania bazy klientów, a także umawiania klientów na spotkania oraz ścisłą współpracą z działem marketingu.

Telemarketer zajmuje się sprzedażą bezpośrednią, dlatego kontakt z klientem i jego kompleksowa obsługa należą do głównych obowiązków. Zadaniem towarzyszącym będzie między innymi analiza potrzeb i oczekiwań klientów oraz próba dostosowania do nich oferty firmy. Oczywiście odbywa się to pod ścisłą kontrolą przełożonych. Telemarketer, przeprowadzając rozmowy, reprezentuje pracodawcę na zewnątrz, stąd kolejnym jego obowiązkiem jest promocja firmy. Telemarketerzy często też przeprowadzają ankiety. Każde zadanie powinno odbywać się w poszanowaniu jakości świadczonych usług.

 

Poza telemarketerem sprzedażowym, wyróżnić można także stanowisko telemarketera windykacyjnego. Ten pracownik zajmuje się z kolei windykacją należności. Ich praca polega na przypominaniu o nieuregulowanych opłatach, informowaniu o konsekwencjach niedokonania spłat oraz nakłonieniu do jak najszybszego ich sfinansowania.

Napisz komentarz