Praca w call center. Na co narzekają telemarketerzy?

Praca telemarketerów w call center obrosła wieloma negatywnymi stereotypami. Traktowana jest obecnie, jako zajęcie niewdzięczne, przejściowe i dające słabe możliwości rozwoju. Z pewnością część z tych zarzutów jest nieadekwatna do rzeczywistości i wiele obiekcji to kwestie zupełnie indywidualne, które można łatwo zrelatywizować. Jest jednak kilka elementów, powtarzających się w kontekście wad w pracy w call center.

Na co najczęściej narzekają telemarketerzy? Przede wszystkim na duży stres, związany z klientami – głównie tymi roszczeniowymi, niejednokrotnie nastawionymi agresywnie. Rozgniewani klienci często wyładowują na konsultantach swoją frustrację, a żadne pokłady profesjonalizmu ze strony pracownika nie są w stanie całkowicie się od niej odciąć. Rozmowy dyscyplinujące i stały monitoring przeprowadzanych rozmów to kolejne sytuacje, nienależące do przyjemnych w tej pracy. Stres budzić mogą także stałe zmiany kadrowe, bo niewielu pracowników traktuje ten zawód, jako docelowy.

Telemarketerzy narzekają również na słabe możliwości rozwoju w strukturach firmy – awans na wyższy szczebel kariery jest bardzo ograniczony. Pracownicy call center skarżą się także na usterki sprzętu, który często się psuje w związku z jego dużą eksploatacją.

Napisz komentarz