1Telemarketer jest osobą, która za pomocą telefonu  zajmuje się obsługą klientów, badaniem potrzeb portfela klientów oraz sprzedażą usług i produktów firmy. Wśród głównych obowiązków tego pracownika wyróżnić można: stały i regularny kontakt telefoniczny z potencjalnymi i stałymi klientami, prowadzenie efektywnej sprzedaży produktów i usług, rozwój i aktualizacja bazy klientów, tworzenie ofert handlowych, sondaż rozmówców i ich opinii, zbieranie informacji niezbędnych do badań rynkowych oraz realizacja zamówień klientów.

Miejscem pracy telemarketera jest biuro, centrala, a jego miejsce pracy wyposażone jest w meble biurowe, komputer, telefon i faks. Pracownik swoje obowiązki wykonuje w oddzielony od innych pracowników boksie. Zawód ten wiąże się z dużym natężeniem kontaktów z klientami za pomocą telefonu, co może zainicjować wiele sytuacji stresujących. Na stanowisku telemarketera najczęściej zatrudniane są osoby młode. Czas pracy to zazwyczaj osiem godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu, jednak należy pamiętać, że praca w  telemarketingu to często praca zmianowa. Pracownik ma możliwość rozwoju zawodowego dzięki udziale w szkoleniach z zakresu obsługi klienta i sprzedaży. Praca telemarketera jest pracą biurową, dlatego pracownik narażony jest na choroby narządu głosu i problemy z kręgosłupem. Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu telemarketera są wady wymowy, choroby psychiczne, nerwica i choroby narządu głosu.

Telemarketer może zostać zatrudniony w marketingu, reklamie, obsłudze klienta, Call Center, sprzedaży i handlu, a jego pensja waha się od 1500 do 3500 zł plus prowizje.

Napisz komentarz