Podstawowymi zadaniami telemarketera są pozyskiwanie i obsługa klientów, badanie ich potrzeb oraz sprzedaż produktów i usług za pomocą różnych narzędzi telekomunikacyjnych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku pracy dzwoni do wybranych na podstawie odpowiednich kryteriów firm lub osób prywatnych, prezentuje produkt lub usługę, sonduje rozmówców, zachęca do zakupów i stara się dopasować polecany produkt do wymogów danego klienta. W przypadku podjęcia współpracy, telemarketer jest odpowiedzialny za przyjęcie zamówienia i koordynowanie procesu dostawy.

Telemarketer Toruń jest osobą zdolną do nawiązywania kontaktów i wczuwania się w sytuację innych osób. Jest to osoba komunikatywna, cierpliwa, odporna na stres i monotonię. Jako, że praca telemarketera jest związana z telefonicznym porozumiewaniem się z klientem, telemarketer powinien posiadać odpowiednie predyspozycje do komunikacji werbalnej, to jest: barwę głosu, intonację, dykcję, wiedzę na temat poprawnej polszczyzny oraz umiejętność używania języka pozytywnego i werbalnego okazywania emocji.

3Co więcej, telemarketer powinien znać zasady użytkowania sprzętu komputerowego i umieć sprawie posługiwać się odpowiednim oprogramowaniem. Dużym atutem w tym zawodzie jest umiejętność bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera. Jako, że praca telemarketera jest zajęciem nużącym i monotonnym, osoby zatrudnione na tym stanowisku pracy powinny wykazywać się dużą dozą cierpliwości, wytrzymałości i wytrwałości. Ponadto, telemarketer powinien posiadać zdolność słuchania, koncentracji na problemie, przekonywania i negocjowania oraz utrzymywania kontroli nad rozmową.

Napisz komentarz