Kluczowe zasady prowadzenia rozmów telefonicznych

Każdy telemarketer Mielec zanim zacznie osiągać spore sukcesy w branży sprzedaży telefonicznej musi nauczyć się jak prawidłowo rozmawiać z klientem za pomocą linii telefonicznej. Rozmowa rozmowie nie jest równa, a rozmowy prowadzone w sposób uniemożliwiający zobaczenie swojego rozmówcy są o wiele trudniejsze niż te tradycyjne. Posługiwanie się telefonem, jako jednym z narzędzi do realizacji celów telemarketingowych, wymaga doskonalenia wielu cech, z których najważniejsze to:

 • Umiejętność przezwyciężenia lęku i niechęci do telefonowania
 • Wykonywanie rozmów w najlepszych godzinach
 • Kontrolowanie treści rozmowy
 • Rozumienie i doskonałość w eliminowaniu obiekcji
 • Doskonała znajomość proponowanych produktów i usług własnych
 • Doskonałe rozeznanie w działalności rozmówcy
 • Ciągłe doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów telefonicznych

W trakcie prowadzenia wychodzącej rozmowy telefonicznej należy:

 • Pamiętać o wcześniej wyznaczonych celach rozmowy i mieć ich świadomość.
 • Prowadzić rozmowę z niewymuszonym lekkim uśmiechem
 • Zachować kontrolę nad rozmową, zadając pytania.
 • Robić notatki podczas rozmowy.
 • Skupić się na rozmowie i pokazać, że  słucha się uważnie rozmówcy.
 • Mówić szczerze.
 • Stawiać pytania otwarte pytań, by rozwijać rozmowę.
 • Stawiać pytania zamknięte, aby potwierdzać informacje oraz okazywać zrozumienie.
 • Okazywać entuzjazm i przyjazne nastawienie.
 • Robić wrażenie osoby energicznej i przygotowanej merytorycznie.
 • Dostosowywać do potrzeb rozmówcy szybkość mówienia, głośność, ton, akcent i pauzy.
 • Mówić „proszę” i „dziękuję”.
 • Podawać informacje w sposób jasny.
 • Na koniec rozmowy podsumować ustalenia.

Napisz komentarz